• تماس در ساعات غیر کاری: ۰۹۲۰۲۰۷۲۱۰۳
  • 72103
  • ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز

خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل

ردیفنوع خدمتهزینه شیفت روز۷ بامداد - ۲۲ شبهزینه ایاب و ذهاب
1ویزیت متخصص طب سالمندی
350,000
420,000
-
2ویزیت پزشک متخصص
300,000
330,000
-
3مشاوره با پزشک متخصص جراحی، تخصص های داخلی و روانپزشکی
330,000
400,000
-
4ویزیت پزشک عمومی
150,000
180,000
-
5مشاوره روانشناسی در منزل (ساعتی)
60,000
75,000
-
6گرفتن نوار قلب وتفسیرآن (بدون ویزیت)
150,000
180,000
-
7کار درمانی در منزل (ساعتی)
100,000
120,000
-
8فیزیوتراپی در منزل (ساعتی)
100,000
120,000
-
9گفتار درمانی در منزل (ساعتی)
80,000
100,000
-
10ادیومتری در منزل
100,000
120,000
-
11ماساژ در منزل (ساعتی)
70,000
85,000
-

خدمات پرستاری در منزل

ردیفنوع خدمتهزینه شیفت روزهزینه روزهای تعطیل (۶ صبح - ۲۳ شب)۲۳ شب - ۶ صبحهزینه ایاب و ذهاب
1گرفتن قند خون در منزل
20,000
25,000
25,000
30,000
2گرفتن فشار خون در منزل
11,000
15,000
15,000
30,000
3نوار قلب در منزل(بدون هزینه مواد مصرفی و دستگاه)
30,000
42,000
42,000
30,000
4 انما در منزل
45,000
55,000
55,000
30,000
5تزریق داروی داخل عضلانی یا زیر جلدی به ازای هر تزریق
10,000
15,000
15,000
30,000
6تزریق داروی داخل عضلانی یا زیر جلدی به ازای هر تزریق(بیش از یک تزریق)
8,00010,000
10,000
30,000
7تزریق داخل وریدی(به ازای هر تزریق)
16,00020,000
20,000
30,000
8تعویض کولستومی در منزل
20,000
25,000
25,000
30,000
9برقراری خط وریدی و وصل سرم معمولی در منزل
35,000
40,00040,00030,000
10تزریق در سرم هر عدد
5,000
5,000
5,000
30,000
11سوند معده در منزل
30,00037,000
37,000
30,000
12سوند ادراری در منزل
(تامین هزینه ی مصرفی-سوند فولی وست ارائه خدمت همه بر عهده پرستار)
40,00037,000
37,000
30,000
13خارج کردن سوند ادراری یا فولی
25,00030,000
30,000
30,000
14گذاشتن کاندوم شیت(کاندوم سوند)
15,00018,000
18,000
30,000
15ساکشن تراپی
55,00058,000
58,000
30,000
16تعویض پانسمان زخم معمولی در منزل تا20سانتی متر
(هزینه مواد مصرفی بصورت جداگانه محاسبه می شود)
25,00030,000
30,000
-
17تعویض پانسمان بیش از 20 سانتی متر
(هزینه مواد مصرفی بصورت جداگانه محاسبه می شود)
30,00035,000
35,000
-
18پانسمان زخم بستر-سوختگی
(هزینه مواد مصرفی بصورت جداگانه محاسبه می شود)
44,000
47,000
47,000
-
19پانسمان زخم پای دیابتی45,00055,00055,000-
20دبریدمان وپانسمان زخم بستر
(هزینه مواد مصرفی بصورت جداگانه محاسبه می شود)
60,00075,00075,000-
21کشیدن بخیه تا 10 گره
30,000
40,00040,000-
22کشیدن بخیه بیش از 10 گره
50,000
60,00060,000-
23زدن بخیه با دستور پزشک(هر عدد در دست وپا)
-
24زدن بخیه با دستور پزشک(هر عدد در صورت)
-
25مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت در بیمار عادی
(شامل کلیه خدمات پرستاری ازجمله علائم حیاتی-تزریقات-پانسمان و...)
(شیفت کاری بالاتر از6ساعت ویاکمتر از 6ساعت بصورت جداگانه
و به ازای هر خدمت محاسبه می شود)
(هیچ تعرفه دیگری علاوه بر این تعرفه قابل اخذ نیست)
15,000 در هر ساعت
شبانه روز 400,000

در هر ساعت 20,000

شبانه روز 480,000
در هر ساعت 20,000

شبانه روز 480,000
-
26مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی با محدودیت حرکتی وناتوانی
در انجام فعالیت های شخصی
(شامل کلیه خدمات پرستاری ازجمله کنترل علائم حیاتی-ویزیت-تزریقات-پانسمان و...)
(برای شیفت کاری بالاتر از 6ساعت ودر صورتیکه زمان ارائه خدمت کمتر از6ساعت باشد
به ازای هر خدمت محاسبه می شود)
(هزینه ایاب وذهاب جداگانه دریافت نمی شود)
در هر ساعت 18,000

شبانه روز 450,000
در هر ساعت 21,000

شبانه روز 504,000
در هر ساعت 21,000

شبانه روز 504,000
-
27مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمند مراقبت ویژه قلبی-ریوی
(شامل کلیه خدمات پرستاری ازجمله کنترل علائم حیاتی-پانسمان-ویزیت-تزریقات و...)
(برای شیفت کاری بالاتر از 6ساعت ودر صورتیکه زمان ارائه خدمت کمتر از6ساعت باشد
به ازای هر خدمت محاسبه می شود)
(هزینه ایاب وذهاب جداگانه دریافت نمی شود)
در هر ساعت 22,000

شبانه روز 500,000
در هر ساعت 30,000
شبانه روز 720,000

در هر ساعت 30,000
شبانه روز 720,000

-
28مراقبت اولیه پرستاری توسط کمک پرستار به ازای هر ساعت شامل
(نگهداری-خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار-جابجایی-استحمام و رفع نیازهای شخصی
مانند غذا خوردن، رفتن به سرویس بهداشتی و سایر موارد طبق شرح وظایف ابلاغی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)
8,500 در هر ساعت
200,000 در یک شبانه روز
-

سایر خدمات

ردیفنوع خدمت

هزینه شیفت روز
هزینه روزهای تعطیل (۶ صبح-۲۳ شب)هزینه شیفت شب (۲۳ شب-۶صبح)هزینه ایاب و ذهاب
۱شیمی درمانی در منزل
160,000
200,000200,000-
۲نمونه گیری
10,00015,00015,00030,000
۳تهیه دارو
---30,000
Call Now Button