• تماس در ساعات غیر کاری: ۰۹۲۰۲۰۷۲۱۰۳
  • 72103
  • ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز
  • تهران، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک 33، واحد 202

سالمندان با احساس تنهایی خود چه می کنند؟

سالمندان با احساس تنهایی خود چه می کنند؟

مروری بر شواهد موجود در خصوص احساس تنهائی سالمندان نشان می دهد که منشاء بسیاری از حالات نامتعادل روانی سالمندان از قبیل افسردگی، خودکشی و یأس شدید، احساس تنهائی است. صاحب نظران معتقدند هر کوششی که منجر به رفع احساس تنهائی  شود،  سدی  است  در  برابر  موج  مشکلات  پیچیده  روانی  افراد  سالمند  و  از  طرف  دیگر باعث بهبود عزت نفس آنان میشود .روانشناسی سلامت، در سالهای اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مقابله و سبک زندگی افراد در چگونگی وضعیت سلامت جسمانی و روانی آنها قائل شده است. همه مـا در زنـدگی بـا چالشها و مشکلاتی مواجه می شویم با این حال هر کس به شیوه خاص خود بـه مسـائل پاسـخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشائی، تفکر مثبت و اسـتفاده از سیسـتم  هـای حمـایتی بـا موقعیت مقابله کنند .در مقابل برخی دیگر به جای مقابله سازگارانه با مسائل سعی میکنند بـه  روشهای ناکارآمد از رویارویی با مشکلات اجتناب کنند.

درمان موفقیت آمیز احساس تنهائی ممکن اسـت خطـر عـوارض جـدی همچون افسردگی را کاهش دهد. از طرفی دیگر افـزایش تماسـهای اجتمـاعی مـی توانـد سـبب ارتقای سلامت این دسته از سالمندان شود، داشتن نگرش مقابلـه ای  به زندگی توان و امکان رشد را بالا می برد به این معنی کـه بـدون توجـه بـه میـزان دشـواری مسائل می توانید با بر نامه ریزی از عهده حل آنها بر آیید و با تسلط یافتن بر مهارت های جدید و یافتن چالش های معنی دار، زندگی را جالب تر نمائید. مقابله موفق با مشکلات بـه معنـی دسـت یافتن به یک پاسخ واحد، حاضر و آماده نیست، بلکه نوعی نگرش وفلسـفه زنـدگی اسـت. مقابلـه کننده های موفق می آموزند تا از ارزیابی اولیه و ثانویه درست و واقع بینانه برای یافتن مناسـب  ترین روش مقابله با یک رویداد خاص زندگی استفاده کنند. با استفاده از مهارتهای مقابله خـوب  می توان با چالش سالمندی مواجه شد، به جای نگاه به سالمندی با نگرش درماندگی مـی تـوان  نگرش مقابله ای نسبت به زندگی داشت.

تهیه و تنظیم: معصومه ترکاشوند

_________________________

??72103

کلیه خدمات درمانی و پرستاری در منزل با یک تماس ، شبانه روزی

مرکز درمان در منزل سالمندی امداد 

___________________________

#72103خط_امداد_سالمندی #72103 #دکترمحمد_بداغ_آبادی #طب_سالمندان #درمان_درمنزل_امداد #درمان_درمنزل_سالمندی_امداد #پرستاری_در_منزل #درمان_در_منزل #مرکز_درمان_در_منزل_امداد #سالمندان #سلامتی #خدمات_پزشکی_در_منزل 
#خدمات_پرستاری_در_منزل#خدمات_پزشکی#خدمات_پرستاری#مراقبت_در_منزل# #نگهداری_در_منزل#نگهداری_سالمند#نگهداری_کودک#پرستار_کودک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button