• تماس در ساعات غیر کاری: ۰۹۲۰۲۰۷۲۱۰۳
 • 72103
 • ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز

فرم همکاری با مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

مرکز درمان در منزل امداد وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی آماده همکاری با پزشکان متخصص و فوق تخصص، پزشک عمومی، پرستار، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، بهیار و مراقب می باشد. جهت همکاری با ما فرم زیر را لطفا تکمیل نمایید.
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • نوع همکاری

 • در چه ساعاتی از روزهای هفته تمایل به همکاری دارید؟
  شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
 • اطلاعات تماسی

 • سوابق شغلی

  شغل مورد نظر خود را در لیست زیر علامت بزنید
 • تاریخ و سمت مشاغل قبلی خود را ذکر نمایید
  کارفرماتاریخسمتشماره تماس 
 • اطلاعات بیشتر

  اطلاعات و توضیحات اضافی را در فیلد زیر وارد کنید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  تصویر صفحه اول شناسنامه خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  تصویر کارت ملی خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  پروانه طبابت یا پرستاری در شهر تهران را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  کارت نظام وظیفه خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  عکس ۴*۳ خود را در قالب فرمت های pdf یا jpeg یا png بارگذاری نمایید
Call Now Button