• تماس در ساعات غیر کاری: ۰۹۲۰۲۰۷۲۱۰۳
  • 72103
  • ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز

خدمات پاراکلینیک در منزل:

در بسیاری از مواقع، در روند بررسی بیمار، پزشک برای تشخیص قطعی بیماری درخواست آزمایش و یا استفاده از تکنیک های تصویربرداری را می کند. با توجه به وجود مشکلاتی از قبیل ترافیک شهری و صف های طولانی نوبت در آزمایشگاه های تشخیص طبی و کلینیک های تصویر برداری “مرکز درمان در منزل امداد“برای رفاه حال بیماران گرامی اقدام به اعزام پرسنل مجرب جهت نمونه گیری و یا تصویربرداری خواهد کرد. ارائه این خدمات در منزل به ویژه برای بیماران بستری در منزل و یا بیماران ناتوان حرکتی بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود.

پرسنل ورزیده مرکز امداد در محل شما حاضر شده و نمونه گیری و یا تصویربرداری در منزل شما انجام می شود، پس از آماده شدن نتیجه و بدون نیاز به مراجعه حضوری در هیچ یک از مراحل، نتایج برای شما ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است، نمونه های تهیه شده در مجهزترین آزمایشگاه ها  و توسط ماهرترین پرسنل آزمایشگاهی بررسی می گردد.

مجموعه خدمات پاراکلینیک در منزل مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

خدمات پاراکلینیک در منزل شامل انجام نمونه گیری در منزل وبررسی نمونه ها در آزمایشگاه های مجهز به دقیق ترین وبه روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی.

Call Now Button