کادر درمان در منزل امداد

درباره دکتر سید سعید هاشمی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

 • رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ 1391-1393
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری کشور 1391- ادامه دارد
 • معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علم وفرهنگ سال 1388-1391
 • رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383
 • رئیس‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ جهاددانشگاهی‌ شعبه‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383
 • رئیس‌ مركز آموزش‌ عالی‌ علمی‌ كاربردی‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1377 تا 1383
 • مشاور رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ سال‌ 1384- 1385
 • رییس دانشگاه علم و فرهنگ (از 1396 تاکنون)
 • معاون آموزشی جهاددانشگاهی 1395
 • رئیس انجمن علمی گردشگری ایران از سال 98 تا کنون
 • معاون هماهنگی وامور مجلس جهاددانشگاهی 1392-1395
 • مدیر گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ 1390- ادامه دارد
 • معاون طرح و برنامه دانشگاه علم وفرهنگ سال 1384-1386
 • مدرس رشته برنامه‌ریزی گردشگری در مقاطع ارشد و دکتری