دکتر شاپور منصور سمائی

درباره دکتر شاپور منصور سمائی

  • مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی _ پزشک خانواده
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دارای مدرک طب سوزنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • همکار پزشک متخصص در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در اورژانس، درمانگاه ها و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران