دکتر محمد اسماعیل نورمحمدی

درباره دکتر محمد اسماعیل نورمحمدی

  • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - متخصص اطفال
  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اجا
  • فارغ التحصیل تخصص اطفال از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • همکار پزشک متخصص در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در بیمارستان های پاسارگاد، مهر، خانواده و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش