دکتر مریم نیک صولت

درباره دکتر مریم نیک صولت

  • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - متخصص طب سالمندی
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • استادیار بیمارستان فیروزآبادی
  • همکار پزشک متخصص در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در بیمارستان رسول اکرم (ص)