دکتر پویا ترابی

درباره دکتر پویا ترابی

  • مدرک تحصیلی:دکترای حرفه ای پزشکی - پزشک عمومی
  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • همکار پزشک عمومی در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در درمانگاه های حومه ی تهران