پرستار شادمان قادری

درباره پرستار شادمان قادری

  • مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
  • فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  • کارشناس زخم و پانسمان های نوین
  • همکار پرستار در مرکز درمان در منزل امداد
  • فعالیت در بیمارستان امام زمان (عج) اسلامشهر، بازرگانان و ابن سینا در تهران