خدمات قابل ارائه:

  • ضد عفونی منازل و مجتمع های مسکونی
  • ضدعفونی محیط های کاری ( اعم از شرکت ها، موسسات، ادارات، اصناف و…)
  • ضدعفونی محیط های بیمارستانی و کلینیک ها و مطب ها