فرم همکاری با مرکز درمان در منزل سالمندی امداد

مرکز درمان در منزل امداد وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی آماده همکاری با پزشکان متخصص و فوق تخصص، پزشک عمومی، پرستار، فیزیوتراپ، کاردرمان، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، بهیار و مراقب می باشد. جهت همکاری با ما فرم زیر را لطفا تکمیل نمایید.

مرحله 1 از 4

  • اطلاعات شخصی

    لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
  • نوع همکاری

  • در چه ساعاتی از روزهای هفته تمایل به همکاری دارید؟
    شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه