یوگا و پیشگیری از سقوط سالمندان

یوگا و پیشگیری از سقوط سالمندان

افراد در دوران سالمندي، در حفظ تعادل بدن اندکی با مشکل روبه رو می شوند؛ در آمریکا بسیاري از سالمندان  به منظور پیشگیري از زمین خوردن و صدمات ناشی از آن، دوره هاي ویژه اي را  براي  تمرین  حفظ  تعادل  می گذرانند.

هنگامی که  فرد رو به سالمندي می رود، حفظ تعادل در بدن به تدریج دچار نقصان می شود، یعنی پاها دیگر توانایی درك سریع پستی و بلندي هاي زمین را نخواهد داشت؛ از سرعت واکنش هاي طبیعی  بدن  به  محرك هاي محیط  کاسته  می شود؛ ماهیچه ها قدرت قبل را نخواهند داشت و مغز اطلاعات حسی را با سرعتی مطلوب، پردازش نخواهد کرد. تعادل توانایی حفظ موقعیت بدن و تحمل وزن روي سطح اتکا، بدون زمین خوردن  تعریف شده است. بنابراین ناتوانی درحفظ تعادل یکی از علل اصلی زمین خوردن به شمار می رود که می تواند جسمانی یا محیطی باشد.

مرکز درمان در منزل امداد

یک سوم افراد 65 سال  به  بالا زمین خوردن را تجربه می کنند؛ این زمین خوردن ها علت اصلی مرگ هاي ناشی از آسیب ها و رایج ترین عامل صدمه و بستري شدن سالمندان در بیمارستان است. بیش از 90درصد از شکستگی هاي مفصل ران که هر ساله در آمریکا رخ می دهد ناشی از زمین خوردن است و این شکستگی ها می تواند عواقب ناخوشایندي داشته باشد. طبق آمارهاي موجود، فقط یک چهارم این بیماران به طور کامل بهبود می یابند.

تعداد زمین خوردن ها و ناتوانی در حفظ تعادل و شدت آسیب ناشی از آنها همراه  با سن افزایش می  یابد. زمین خوردن­ ها  در  جمعیت سالمندان  می تواند  منجر به مرگ  شود و غا لباً به علت آسیب ناشی از آن موجب بستري شدن در بیمارستان می­ گردد.

تحقیقات نشان داده است که  افراد  با  استفاده  از  تمرین  می توانند  هم  گام  با  افزایش  سن،  به  حفظ تعادل  خود کمک نمایند و حتی بعضی از مهارت­ هاي  از دست فته را از طریق  ورزش  دوباره بازیابند. از آنجا که  تغییرات دوران سالمندي انجام  برخی  ورزش ­ها را در سالمندي محدود می کند؛ با این حال، تمرینات مختلفی وجود دارد که می تواند براي سالمندان سودمند باشند. پیاده روي، شنا، دوچرخه سواري و  فعالیت هاي دیگري که باعث تقویت جسم و ذهن میشوند مانند: یوگا، تاي چی و پیلاتس در ردیف فعالیت هایی قرار دارند که براي سالمندان سودمند هستند. تحقیقات  نشان داده  اند  که  هر  کس  در  هر  سن  و  موقعیتی  میتواند  یوگا  را  انجام دهد و آن، گزینه اي مناسب  به منظور  شرکت  در فعالیت هاي بدنی  براي سالمندان می باشد. یوگا یک تمرین روانی- بدنی است که چهار تا هشت هزار سال قدمت دارد و از جمله ورزش هایی است  که  موجب  تقویت  جسم و روان می گردد و در آن نیازي به فعالیت زیاد بدن نیست و در واقع نوعی نرمش است که در حالت سکون و آرامش صورت می گیرد و باعث نیرو بخشیدن به عضلات، مفاصل، اعصاب و ارگان هاي  داخلی  می گردد. یوگا ورزشی است که با  تنظیم نیازها و توانایی هاي فرد، زمینه انجام آن را براي تمام افراد، حتی افراد بسیار سالمند فراهم می کند. تمامی وضعیت هاي یوگا با توجه به وضعیت سالمند به عنوان یک فرد مبتدي که انعطاف پذیري و قدرت کمی دارد قابل تعدیل و اصلاح می باشد. بهبود توانایی هاي جسمانی ناشی از تمرینات یوگا، باور سالمندان را نسبت به توانایی شان افزایش داده و می تواند در بازیابی رفتارها به  منظور  کاهش زمین خوردن نتیجه دهد، خودکفایی نیز افزایش می یابد و می تواند باعث جلوگیري  از زمین خوردن در سالمندان  شود. تحقیقات نشان داده اند، یوگا باعث لذت و شادي اکثر مردم می شود و به عنوان یک روش مداخله اي مهم براي  جلوگیري  از زمین خوردن مطرح است. یوگا ممکن است به عنوان یک روش مداخله اي زیستی- روانی ـ اجتماعی در نظر گرفته شود واز لحاظ زیست شناختی، تأثیرات سودمندي بر عضلات داشته و در ثبات و پایداري حرکات بدن مفید بوده است؛ از لحاظ روان شناختی تأثیرات مثبتی در خلق و روان، توجه و تمرکز افراد داشته است و از لحاظ اجتماعی، به دلیل قرار گرفتن فرد در یک گروه، مشارکت و برخوردهاي متقابل اجتماعی را تقویت می کند.

مرکز آموزش های مهارتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *

جستجو

+